Primaire proces
Verbinden & doorbreken

Alianco streeft naar een breed gedragen maatschappelijke aanpak, waarbij de manier waarop mensen in ’s-Hertogenbosch, de Meijerijgemeente en Bommelerwaard met elkaar samenleven een belangrijk aandachtsgebied vormt. Wij zetten ons in om inwoners met elkaar te verbinden, stigma’s te doorbreken en een inclusieve samenleving te bevorderen. Dit doen wij door intensief contact te zoeken met zorg- en welzijnsorganisaties en deze te verbinden met lokale, zelfhulp en (burger)initiatieven. Wij bouwen aan een stevig samenwerkingsnetwerk met gemeenschappelijke voordelen voor al onze allianties. Door te verbinden proberen wij krachten te bundelen, de zorg te ontschotten en de drempel voor inwoners met een ondersteuningsvraag te verlagen.

Ervaringsdeskundigen worden gezien als belangrijke bruggenbouwers, o.a. in het toe leiden van kwetsbare individuen naar zorg- en welzijnsorganisaties, maar ook als het gaat om het bespreekbaar maken van kwetsbaarheid en het doorbreken van stigma’s in de samenleving. Naast het verenigen van ervaringsdeskundigen, zenden wij op vraag ook veelvuldig ervaringsdeskundigen uit naar andere plekken in het sociale domein.