ONZE UITGANGSPUNTEN
Ruimte maken voor elkaar én met elkaar

In Alianco zit het Nederlandse woord ‘alliantie’, wat we kunnen uitleggen als ‘de kracht van samenwerking’. Alianco staat voor bondgenootschap en verbinding tussen individuen, organisaties en de samenleving.

Wij willen een schakel vormen tussen (kwetsbare) individuen en systemen. Ons doel is één gezamenlijke leefwereld te creëren met maatschappelijke kansen en gemeenschappelijke voordelen voor iedereen. Wij proberen mensen in dit proces te faciliteren vanuit onze kernwaarden gelijkwaardigheid, wederkerigheid en bondgenootschap.

ONZE NAAM
Verbinden in woord en daad

‘Alianco’ is afkomstig uit de kunsttaal Esperanto. Deze taal is in 1887 bedacht als taal zonder grenzen, zodat mensen uit alle landen met elkaar konden praten. De letterlijke vertaling van Esperanto is ‘iemand die hoopt’. De taal is gemakkelijk te leren, non-etnisch, politiek neutraal en gebaseerd op een ethiek van broederschap en onderling begrip. Een taal die verbindt, en dat is precies waar wij als organisatie voor staan!