Primaire proces
Ervaringsdeskundigheid

De inzet van ervaringsdeskundigheid
Over de betekenis van ervaringsdeskundigheid is veel onduidelijkheid. Het wordt te pas en te onpas gebruikt. Iedereen die ook maar ergens ervaring mee heeft, wordt tegenwoordig een ‘ervaringsdeskundige’ genoemd. Bij Alianco spreken we pas over ervaringsdeskundigheid, wanneer iemand heeft geleerd zijn ervaring zo in te zetten, dat het anderen kan ondersteunen in een proces van herstel en/of empowerment. Wij onderscheiden de begrippen ervaringen, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Een leven vol ervaring
Als mens doen we tijdens ons leven allemaal ervaringen op. ‘Ervaring’ is een directe confrontatie met de werkelijkheid van onszelf en de werkelijkheid om ons heen. Geen ervaring is hetzelfde, maar omvat een unieke en uiterst persoonlijke beleving. Wanneer ervaringen zich opstapelen, spreken we ook wel van ‘levenservaring’, wat mogelijk resulteert in ‘wijsheid’. Ervaringen leiden tot een leereffect en de ontwikkeling van persoonlijke waarden.

Ervaringskennis ontwikkelen
Wanneer mensen leren van ervaringen in het heden en in het verleden, noemen we dit ‘ervaringsleren’. Iemand die door persoonlijke reflectie kennis opdoet in het omgaan met tegenslag en kwetsbaarheid in het leven, heeft individuele kennis of ‘ik-kennis’. Het is een verzameling van inzichten over zowel bevorderende als belemmerende factoren voor herstel en het leven naar eigen wensen en mogelijkheden. Deze kennis is persoonlijk, gebaseerd op de eigen beleving. Wanneer ‘ik-kennis’ wordt omgevormd tot ‘wij-kennis’, maakt iemand de vertaalslag naar ‘ervaringskennis’. Door het delen van ervaringen en het zoeken naar overeenkomsten en unieke aspecten, ontstaat gemeenschappelijke ofwel ‘collectieve kennis’. Ervaringskennis omvat zowel individuele als collectieve kennis, analyse en reflectie, gecombineerd met andere bronnen over herstelprocessen.

Ervaringsdeskundige worden
Bij de inzet van ervaringsdeskundigheid, gaat het om het vermogen waarbij iemand gemeenschappelijke kenmerken uit eigen ervaringen kan filteren en deze ervaringskennis aan derden kan overbrengen, om zodoende ruimte te maken voor herstel- en empowermentprocessen van kwetsbare individuen. Ervaringsdeskundigen van Alianco hebben het vermogen ontwikkeld om eigen ervaringen met stigmatisering en empowerment in te zetten om een herstel- en empowerment ondersteunende omgeving te bevorderen.

schema ervaringsdeskundigheid